Werkwijze

Stap voor stap altijd in samenwerking met cliënt en werkgever

1. Intake gesprek: In dit gesprek onderzoeken we de doelen en wensen van jou. En of het traject dat ik bied passend is voor de cliënt. Uiteraard wordt hiermee ook duidelijk of het klikt.

2. Samenvattende offerte: Hierin zijn de afspraken, doelen en kosten opgenomen. Tarieven zijn verschillend voor particulieren en bedrijven. Voor particulieren is het onder voorwaarden mogelijk  de kosten aftrek te trekken van de belasting. Lees hier: voorwaarden aftrekbaarheid

3. Afstemming voorafgaand en als evaluatie van traject: Ik streef ernaar de trajecten in afstemming met de verantwoordelijke HRM manager en/of de direct leidinggevende vorm te geven. De afstemming is meestal telefonisch en de cliënt mag hierbij aanwezig zijn.

4. Verslaglegging: Indien gewenst maak ik een verslag van de evaluatie met HRM of direct leidinggevende. Jij als cliënt krijgt altijd als eerste inzage in dit verslag en je bent gerechtigd om wijzigingen aan te vragen. De inhoud van het persoonlijke traject is vertrouwelijk en uitsluitend toegankelijk voor jou als cliënt en de coach.

Als erkend zelfstandig loopbaanprofessional hanteert Karin Tibben de gedragscode NOLOC

 

 

 • noloc
 • Contactgegevens

  Karin Tibben
  Vierpoldersstraat 6
  2034 KH Haarlem

  mobiel: 06-19981553

  Karin Tibben
  KVK Amsterdam 34339609