Outplacement

Een nieuw begin

Soms kan het niet anders. Dan moeten werkgever en werknemer afscheid nemen van elkaar. Hoe pijnlijk dat ook kan zijn, vaak biedt een outplacementtraject talloze nieuwe kansen voor betrokkene.

Doel: outplacement als een nieuw begin

Het naar boven halen van je sterkste eigenschappen, het vaststellen van je valkuilen en je allergieën en het opbouwen van een sterk cv of linkedin profiel. Hierbij kan ik je prima helpen.

Je verwerft zelfkennis en krijgt duidelijk voor jezelf, welke volgende stap het beste is voor jou. Vaak is het ontwikkelen van durf nodig om deze stap ook echt te zetten, goede begeleiding hierin maakt het verschil.

Het outplacementtraject kent drie fasen. Uiteraard worden activiteiten uit een volgende fase direct in gezet, wanneer dat in het proces van baanverwerving zinvol zal zijn.

Altijd wordt gestart met het koersonderzoek. Hierin werk je toe naar het helder krijgen van het voor jou meest vitaliserende beroepsperspectief en een concreet actieplan (zie Loopbaankoerstraject).

Na deze zogenaamde interne fase, wordt de aandacht naar buiten gericht en vindt er een concrete oriëntatie op de arbeidsmarkt plaats, de externe fase. Zaken als het actualiseren van je cv, het in kaart brengen van je netwerk, jezelf presenteren en het inzetten van social media, zijn vaardigheden die je je eigen maakt.  Deze fase kan individueel doorlopen worden, maar ook in een kleine groep. (zie social media & solliciteren) Eventueel maken we stappen naar het opzetten van een eigen onderneming.

De laatste fase betreft de begeleiding naar een concrete baan, baanverwerving. In deze fase staat het netwerken centraal. Hierbij krijg je ondersteuning in de vorm van sollicitatietraining en gesprekstraining en hoe te netwerken.

In principe duurt de begeleiding tot en met het moment dat een nieuwe baan gevonden is. Daarna kan nog een ‘coaching on-the-job’ plaatsvinden. Outplacementprogramma’s duren in het algemeen minimaal een half en maximaal anderhalf jaar. Mocht na deze periode nog geen passende baan gevonden zijn, dan zal in onderling overleg bepaald of, en zo ja welke, vervolgstappen nog wenselijk zijn.

Ik heb ervaring met mensen met de meest uiteenlopende achtergronden en zeer verschillende ervaringen.

Contact opnemen via het contactformulier is het snelst

 • noloc
 • Contactgegevens

  Karin Tibben
  Vierpoldersstraat 6
  2034 KH Haarlem

  mobiel: 06-19981553

  Karin Tibben
  KVK Amsterdam 34339609